f.r.VJEK

Lidová hudba

Dechová hudba Bivojanka byla založena v roce 1996. Všichni hráči jsou absolventy a ti mladší ještě žáky ZUŠ v Jedovnicích a proto není divu, že uměleckým vedoucím Bivojanky a učitelem všech trumpetistů je pan Jiří Gundacker, bývalý ředitel této ZUŠ.

V blízkém i vzdálenějším okolí vyhráváme na hodech, slavnostech a různých výročích. Mezi tradiční a v kapele velmi oblíbené patří hody v Holáskách. Každoročně vyhráváme při promenádních koncertech u jedovnického rybníka Olšovce nebo o letních prázdninách před blanenskou radnicí. Neodmítneme ani účast na festivalech, například nikdy nezapomeneme na festivaly v Kotvrdovicích, Opatovicích, Pozořicích, Sivicích, Tvarožné nebo Jevíčku. Pro své příznivce a kamarády navíc v lednu pořádáme ples, dříve společně s KDU-ČSL, nyní s HC Barachov.

Nemůžu opomenout přátelskou sesterskou kapelu Pospačanka, která vznikla na svatbě našeho kamaráda asi v roce 2005(?). V podstatě je to část Bivojanky - menší sestava. Hrají pouze občas, většinou na různých oslavách rodinných příslušníků, kdy by se celá Bivojanka nevlezla do obýváku nebo když není dost jídla a pití pro celou kapelu.

Chrámová hudba

Pod vedením Ing. Karla Zouhara nacvičila Bivojanka i chrámovou (duchovní) hudbu. Při hodových mších a poutích se tak hraje nejen klasika - poutní repertoár, ale i barokní fanfáry a intrády, které dokáží vyplnit kopule barokních chrámů. V nejbližším okolí máme hned tři: Chrám pany Marie ve Křtinách (Perla Moravy) s architekturou Jana Blažeje Santiniho, Vranov u Brna a Sloup v Moravském krasu.

A tak doprovázíme poutníky o Květném pátku k Panně Marii Sedmibolestné do Sloupa nebo vyškovské poutníky do Křtin. V roce 2001 jsme zahráli u příležitosti uplynutí 30 let od svěcení kostela sv. Josefa v Senetářově (jedinečný počin otce P. Františka Vavříčka a jeho farníků v době silné náboženské nesvobody), ale i při svěcení základního kamene kaple v sousední Rudici. V roce 2007 jsme hráli ve Křtinách za účasti 22 řeckokatolických biskupů z 9 zemí Evropy.

V roce 2001 jsme "zpestřili" svěcení obecního praporu v Krásensku a svěcení zvonů v Rychtářově, doprovodili jsme na cestě k věčnému oltáři nejstaršího kněze olomouckého arcibiskupství P. Bernarda Přerovského, posvětili hřbitov v Ostrově a obnovili tradici poutí do moravských Lurd tj. do Císařské jeskyně (bohoslužba v jeskyni, podzemním království krápníků, není každý den).

Léta Bivojanka měla i vlastní vánoční koncert, kde nezněli pouze tradiční koledy, ale i pohádkové melodie nebo intrády. V současné době z časových důvodů (většina členů již nestuduje a je nucena si vydělávat prací, někteří se dokonce oženili či vdali) nejsme schopni vánoční koncert připravit a tak aspoň zahrajeme na vánoce při mši v Jedovnicích nebo ve Vyškově.


design 2016     •     vytvořil Quick